top of page

umbrella: borrowed from Italian ombrella, umbrella (“parasol, sunshade”), dim. of ombra (“shade”) from Latin umbra (“shadow”).

umbrella: lånt fra det italienske ombrella, umbrella (“parasol, solafskærmning”), dim. af ombra (“skygge”) fra det latinske umbra (“skygge”). 

umbrella | west coast exhibitions is a non-profit-space for contemporary art in a rural setting and a shelter in the wind- and rain-scarred landscape on the west coast of Denmark.

umbrella | west coast exhibitions er et non-profit-rum for samtidskunst i landlige omgivelser og et ly i det vind- og regnmærkede landskab på den Jydske vestkyst.

our mission at umbrella is to create unique exhibitions of works by outstanding Danish and international artists and make them accessible to the people of the region. 

in doing so, we want to fill a gap that is opening up in the countryside outside the cities in Vestjylland.

vores mission hos umbrella er at skabe unikke udstillinger af værker af enestående danske og internationale kunstnere og gøre dem tilgængelige for folk i området.

ved at gøre det vil vi fylde et hul, der åbner op på landet uden for byerne i Vestjylland.

we believe it is necessary to give the local population access to visual education and aesthetic understanding in this way as well as learning to diversify our own gaze in the process. 

vi tror på, at det er nødvendigt at give den lokale befolkning adgang til visuel uddannelse og æstetisk forståelse på den måde såvel som at lære at få udvidet vores eget synsfelt i den proces.

in the experience of art, we see the possibility of sharpening one's own gaze on the other, of shifting the boundaries of one's own perception and opening one's own mind. just like looking at the sea does.

that's why we do it. that's why we give our love and our strength to this initiative. that's why we celebrate it like we celebrate the sea.

i kunstoplevelsen ser vi muligheden for at skærpe sit eget blik på den anden, at rykke grænserne for ens egen opfattelse og at åbne ens sind. ligesom det at kigge på havet gør.

det er derfor, vi gør det. det er derfor, vi giver vores kærlighed og vores styrke til dette initiativ. det er derfor, vi fejrer det, som vi fejrer havet.

annually, Danish and international artists or curators are invited to organise up to four exhibitions with a duration about two months each.
årligt er danske og internationale kunstnere eller kuratorer inviteret til at organisere op til tre udstillinger med en længde på omkring to måneder hver. 
umbrella is founded and run by Berlin and Vestjylland based artist
Jan Wawrzyniak.
umbrella er grundlagt og drevet af den Berlin og Vestjylland baserede kunstner Jan Wawrzyniak

bottom of page