top of page

umbrella opening hours during exhibition period

umbrella åbningstider i udstillingsperiode

saturday 2 - 6 pm

sunday 2 - 6 pm

lørdag kl. 14-18

søndag kl. 14-18

and by appointment

og ved aftale

visit

umbrella

west coast exhibitions

lydumvej 95

6830 nørre nebel

danmark

e contact@umbrellaexhibitions.info

here you can register for our newsletter.

we will of course handle your personal details responsibly. we will use them solely to inform you about and invite you to our program by email.

her kan du registrere dig til vores nyhedsbrev.

vi vil selvfølgelig håndtere dine personlige detaljer ansvarligt. Vi vil kun bruge dem til at informere dig om og invitere dig til vores program per e-mail.

you can also withdraw this consent at any time by email.

du kan også trække dette samtykke tilbage når som helst på e-mail.​

join our mailing list kom på vores e-mail-list

thanks for subscribing!

bottom of page