top of page

a cultural initiative like umbrella can only survive and develop if people believe in us and support us.
a strong private commitment helps us to present extraordinary exhibitions that have a lasting impact on people.
et kulturelt initiativ som umbrella kan kun overleve og udvikle sig, hvis folk tror på os og støtter os. et stærkt, privat engagement hjælper os til at præsentere ekstraordinære udstillinger, der har en blivende indflydelse på folk.
whether you are an art enthusiast or a local entrepreneur, whether you live in the region or somewhere else, we need your support to make our exhibition programme sustainable.
with your help we can enrich the agricultural area at the southern border of Ringkøbing Fjord with our international activities and make it more attractive for everyone.

hvad end du er kunstentusiast eller en lokal iværksætter, hvad end du bor i området eller et andet sted har vi brug for din støtte for at gøre vores udstillingsprogram bæredygtigt.

med din hjælp kan vi berige landbrugsområdet ved den sydlige grænse til Ringkøbing Fjord med vores internationale aktiviteter og gøre det mere attraktivt for alle. 

don't hesitate to contact us.
tøv ikke med at kontakt os.

umbrella is kindly supported by
umbrella er venligst støttet af

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
kajetan Berli
n
Ny Carlsbergfondet
Varde Kommunes Kunstudvalg

Murermester Søren Rasmussen Næsbjerg
Sign Kommunikation Frankfurt 

bottom of page